Pravidla a Podmínky použití stránek

 

Provozovatelem stránky Dárky-Trefně.cz je fyzická osoba Kateřina Křížková, bytem Bořivojova 1075/38, Praha 3, IČ 74254561, zapsána v ŽR MČ Praha 3, č. j. UMCP3/4962/2009/Dvo/2.

Použití stránek

Dárky-Trefně.cz je internetová stránka poskytující informace o firmách a poskytující službu seznamů dárkových přání pro Uživatele na základě registrace a služeb s tím spojených.

Internetová stránka Dárky-Trefně je Uživateli přístupná z těchto registrovaných doménových jmen www.darky-trefne.cz, www.darkytrefne.cz, www.internetova-prani.cz, www.internetovaprani.cz, www.maprani.cz a všechny jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití.

Registrace (založení účtu)

Stránky Dárky-Trefně.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Provozovatel může sbírat osobní údaje o dětech, resp. od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

Na základě registrace je Uživateli umožněno:

 • přihlášení do uživatelského účtu, který může plně využívat k ukládání svých dárkových seznamů přání
 • upravovat své osobní údaje
 • připomínání událostí a nově přidaných dárkových přání v seznamu přání uživatele
 • vyhledávání přátel pomocí jména nebo emailové adresy
 • požádat a přidávat přátele do seznamu přátel ve svém účtu
 • vkládání citátů do kategorie přání

Součástí služby stránek Dárky-Trefně jsou auto-emaily, bez kterých by nebyla naplněna podstata funkce stránek, auto-emaily jsou odesílány výhradně na základě konkrétní akce Uživatele, nejsou tedy obchodním sdělením, newsletterem ani reklamním sdělením provozovatele stránek Dárky-Trefně.cz.

Jaké Auto-emaily systém na základě akce Uživatele odesílá

 1. Potvrzení registrace
 2. Potvrzení přání
 3. Kód pro splnění přání
 4. Potvrzení přátelství
 5. Zaslání hesla
 6. Upozorněním na svátek vašeho přítele
 7. Upozorněním na vlastní událost
 8. Pozvání přítele
 9. Blíží se Vánoce
 10. Potvrzení změny udělení nebo odebrání souhlasu se zasíláním informačních emailů

Uživatelé dále mohou odesílat pozvánku k registraci a přidání si přítele do svého seznamu přátel, tyto emaily nejsou odesílány z iniciativy stránek Dárky-Trefně.cz, nýbrž Uživatele, který sám ze své vůle odešle žádost ze svého účtu na Dárky-Trefně.cz na email přítele, tedy na jeho emailovou adresu. Za odesílání takovýchto pozvánek zodpovídá sám Uživatel. Součástí každého takovéhoto emailu, je příjemci emailové pozvánky či pozvání k registraci, dána možnost nahlásit Provozovateli neoprávněné zasílání takovýchto pozvánkových emailů a po ověření a zjištění takovéhoto jednání, může být Uživateli zablokován jeho účet Provozovatelem.

Uživatelé mohou své přátele vyhledat pomocí emailové adresy nebo jména a příjmení.

Některé části stránek Dárky-Trefně.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu stránek Dárky-Trefně.cz a nepodléhají těmto podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Stránky Dárky-Trefně.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Zrušení Uživatelského účtu

Zrušit registraci (dále jen "uživatelský účet") lze z uživatelského rozhraní v kartě uživatele stisknutím tlačítka "smazat kartu" nebo můžete pořádat o zrušení Vašeho účtu emailem na info@darky-trefne.cz. Zrušením účtu budou nenávratně smazány Vaše seznamy dárkových přání a celý uživatelský účet včetně zadaných osobních údajů a nebude možné se do něj znovu v budoucnu přihlásit.

Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2 (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je shodná s kontaktní adresou správce, adresa elektronické pošty info@darky-trefne.cz, telefon +420 724 274 975.

Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Uživateli (jméno, příjmení, emailová adresa, datum narození, IP adresa) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru, Google Analytics).

V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z registrace (jméno, příjmení, email, datum narození, IP adresa). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

Stránky Dárky-Trefně.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Provozovatel může sbírat osobní údaje o dětech, resp. od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

Dárky-Trefně zpracovává Vaše osobní údaje na základě registrace k vytvoření a správě profilu (účtu), včetně administrativy některých funkcí, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).

Internetové stránky Dárky trefně.cz jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití. Uživatelé musí potvrdit platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženým je doba nezbytně nutná pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) za použití emailu info@darky-trefne.cz nebo z uživatelského rozhraní v kartě Uživatele stisknutím tlačítka "smazat kartu". Zrušením účtu budou nenávratně smazány Vaše seznamy dárkových přání a celý uživatelský účet včetně zadaných osobních údajů a nebude možné se do něj znovu v budoucnu přihlásit.

Závěrečná ustanovení

Uživatel stránek Dárky-Trefně.cz se zavazuje dodržovat pravidla a podmínky užití webové stránky Dárky-Trefně.cz

V případě nedodržování a porušování pravidel má právo provozovatel stránek účet Uživatele zablokovat nebo smazat.

 • Veškeré informace na webu http://www.darky-trefne.cz/ jsou nezávazného charakteru.
 • Uživateli je v rámci webu http://www.darky-trefne.cz/ zakázáno ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.
 • Vložením autorského díla poskytuje autor licenci k zveřejnění tohoto autorského díla na webu http://www.darky-trefne.cz/
 • Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem pro účely vedení uživatelského účtu a bezpečnost s tímto spojenou.
 • Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a vymazání osobních údajů, pro tento účel použije e-mailovou adresu info@darky-trefne.cz
 • Uživatel může kdykoliv kontaktovat provozovatele prostřednictvím e-mailu info@darky-trefne.cz
 • Cílem provozovatele je udržovat internetové stránky přehledné, aktualizované ke spokojenosti Uživatelů.

Za dodržování pravidel a podmínek stránek Dárky-Trefně.cz děkujeme a přejeme mnoho splněných přání.

Dárky-Trefně.cz